Decydując się na import towarów z zagranicy nie ominie się czynność, jaką jest odprawa celna. Głównym jej zadaniem jest określenie zgodności z prawem i umowami międzynarodowymi. Jeśli planujesz zostać importerem musisz koniecznie zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kwestii związanych z odprawą celną.

Jakie są rodzaje odpraw celnych?

Odprawy celne mogą przybrać różne formy – są bowiem uzależnione od różnych czynników. Pierwszy, główny podział dotyczy odpraw celnych: ostatecznych, warunkowych oraz odroczonych. Odprawa ostateczna dotyczy towarów, które nie powracają przez granicę celną – zostają uznane za wyrób wewnątrzwspólnotowy. Odprawa warunkowa obejmuje towary, które po pewnym czasie powracają za granicę celną. Bardzo często dotyczy to produktów, które przekraczają granice celem naprawy czy uszlachetnienia. Odprawa odroczona z kolei przypada na sytuację, w której urząd celny nie jest w stanie dokonać kontroli konkretnego towaru. Wówczas przekazuje go innemu urzędowi celnemu.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa celnego przy odprawie?

Nie każdy importer, szczególnie ten, który stawia swoje pierwsze kroki w branży, jest w stanie odnaleźć się we wszystkich aktualnych przepisach. wówczas z pomocą przychodzi mu agencja celna. Dzięki niej może on uzyskać wszystkie dokumenty wymagane przed odprawą, przez co będzie miał pewność, że przebiegnie ona pomyślenie. Ponadto doradztwo celne obejmuje również: weryfikację znaków CE, przygotowanie deklaracji dotyczącej podatku akcyzowego jeśli to konieczne, obliczenie wysokości należności, a także dokonanie zgłoszenia celnego.

Warto wiedzieć, że import nie jest związany tylko i wyłącznie z koniecznością opłacenia cła. Jeśli decydujesz się na import pamięta, że spoczywa na Tobie również konieczność opłacenia podatku VAT. Podstawę dla jego wyliczenia stanowi wartość celna, obliczone należności celne oraz transport. Wartość tę mnoży się przez wysokość VAT, co daje należność skarbową.