Informacje dotyczące szkół i systemu państwowej edukacji w Hiszpanii interesują dziś nie tylko mieszkańców tego kraju, ale również osoby, które biorą pod uwagę opcję zamieszkania w tej części Europy. Warto więc przybliżyć ten temat.

Czas uczęszczania dzieci do szkoły

Edukacja dla dzieci w Hiszpanii jest obowiązkowa od 6 do 16 lat. Podstawówka trwa 6 lat. Następnie jest obowiązkowa szkoła E.S.O. Po jej ukończeniu uczeń otrzymuje certyfikat ukończenia. Należy koniecznie podkreślić, że szkoła w hiszpanii to bardzo szeroki temat. Przykładowo czas uczęszczania do niej zależy w głównej mierze od regionu Hiszpanii. Nie wszystkie szkoły są jednakowo otwarte i czas trwania semestrów także jest różny. Rok szkolny w Hiszpanii trwa trzy semestry. Wakacje letnie trwają aż 3 miesiące. Jak kształtują się wspomniane semestry? W następujący sposób. Semestr zimowy trwa od września do grudnia, wiosenny od stycznia do przerwy Wielkanocnej, a letni od Wielkanocy do końca czerwca. Jeśli natomiast chodzi o godziny lekcji szkolnych, zwykle się różnią. W niektórych częściach Hiszpanii obowiązują od 9:00 do 12:00. W innych jej regionach od 15:00 do 17:00. Dla uczniów szkół E.S.O. dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 8:00, a kończy o 15:00. Czasem od 8:30 do 14:00, a także w godzinach popołudniowych od 15:30 do 17:30. Będąc jeszcze w temacie szkół w Hiszpanii, warto dodać, że prywatne i państwowe szkoły znajdujące się na danym terytorium powinny opiekować się dziećmi od godziny rozpoczęcia szkoły aż do godziny jej zamknięcia. W gimnazjach i szkołach średnich uczniowie nie są nadzorowani w czasie przerwy. To oznacza, że rodzic na czas tej przerwy musi sam się nim zaopiekować. Bywa to bardzo kłopotliwe, szczególnie dla osób początkujących lub tych, które zdecydowały się na zamieszkanie w Hiszpanii.

Rodzaje szkół w Hiszpanii

Warto też przedstawić rodzaje szkół w Hiszpanii. Są to państwowe szkoły podstawowe, państwowe gimnazjum E.S.O., szkoły częściowo prywatne oraz szkoły prywatne. W Hiszpanii praktycznie w każdej mniejszej wiosce i niedużym miasteczku znajduje się szkoła podstawowa. W większych miastach można oczekiwać wyższego standardu nauczania. Szkoły te mogą różnić się nie tylko wielkością, ale również rodzajem wyposażenia czy pomocy naukowych. Szkoły średnie czy gimnazja znajdują się w większości mniejszych i większych miejscowości. Każda z nich posiada bardziej i mniej wykształconą kadrę nauczycielską. Są to zwykle szkoły państwowe dobrej jakości. Trzeba jednak liczyć się z tym, że uczęszcza do nich niemała liczba obcokrajowców. E.S.O. to szkoła średnia, tak, jak u nas liceum. Po zakończeniu tej szkoły dziecko otrzymuje certyfikat, który może się nieco różnić zależnie od tego, czy zakończy tę szkołę zdaniem egzaminu, czy też przeciwnie. Odpowiednikiem polskiego liceum jest również Bachillerato. Trwa dwa lata i trzeba tę szkołę ukończyć, aby móc rozpocząć studia. W tej szkole bardzo ważne są stopnie, jakie uczeń zdobywa. Odpowiednikiem polskich zawodówek jest Ciclos Formativos. Kursy te mają przygotować ucznia do podjęcia pracy fizycznej w Hiszpanii. Mają na celu praktyczne szkolenia oraz umiejętności pracy – hydraulika, prace elektryczne, fryzjerstwo, kierowca, stróż, budowlaniec, murarz, tynkarz itd. Są jeszcze państwowe uniwersytety i politechniki. Na nich można uzyskać tytuł magistra. Trzeba koniecznie podkreślić, że system edukacji w Hiszpanii w ostatnich latach bardzo się zmieniał i wciąż się zmienia, co ma na celu dostosowanie się do innych państw europejskich. Gdyby ktoś chciał zamieszkać na Majorce, powinien wcześniej zapoznać się z systemem nauczania, jaki tam obowiązuje.