Na miejscu budowy autostrady należy wykonać dokładne badania gruntu. Profesjonalne firmy takie jak Aqua Soil współpracują z generalnym wykonawcą i wykonują badania gruntu na terenie budowy autostrady. Aqua Soil zapewnia również konsultacje związane z tematyka geologiczną i hydrogeologiczną. Aby ocenić stan gruntu niezbędne jest wykonanie wierceń przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Aqua Soil na terenie budowy autostrady wykonuje wiercenia między innymi sondą rdzeniową, wiercenia sznekowe czy wiercenia rdzeniowe. Pracownicy firmy zajmują się również wykonywaniem sondować CPT/CPTU. Klienci firmy są na bieżąco informowani o postępie prac i wynikach badań gruntu. Mają także przygotowane niezbędną dokumentację z przebiegu prac. Aqua Soil to badania geologiczne i geotechniczne na najwyższym poziomie. Pracownicy firmy prowadzą nadzór nad pracami wiertniczymi i odbiory podłoża gruntowego. Aqua Soil zapewnia bezpieczeństwo i terminowość wykonywanych usług każdemu klientowi.