Każdy człowiek popełnia błędy. Jest to powszechna prawda, która nie zawsze jest rozumiana przez społeczeństwo. Jednak jest jedna osoba, która nie ocenia, a jej praca niesie wiele korzyści dla potencjalnego pozwanego lub oskarżonego oraz jego rodziny. Taką osobą jest adwokat, a ten artykuł skupi się na usługach kancelarii adwokackiej.

1. Adwokat do spraw karnych Wrocław – główne usługi

2. Adwokat do spraw karnych Wrocław – dodatkowe usługi

Adwokat do spraw karnych Wrocław – główne usługi

Wykwalifikowany adwokat do spraw karnych Wrocław świadczy usługi, które na celu mają ochronę pozwanego. Oto niektóre z nich warte przytoczenia:

– kompleksowa obrona oskarżonego – jest to jedno z głównych zadań adwokata, który zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami karnymi. Każdemu oskarżonemu przysługuje prawo do obrony na zasadzie równości stron. To właśnie za pomocą adwokata, pozwany może prowadzić rozmowy z sędzią oraz z ewentualnymi świadkami. Adwokat również może pełnić rolę jego pełnomocnika podczas rozpraw sądowych.

– udział w posiedzeniach sądowych – kolejnym ważnym elementem w pracy adwokata do spraw karnych we Wrocławiu jest aktywny udział w rozprawach sądowych. To właśnie podczas tych rozpraw decydują się losy pozwanego oraz pokrzywdzonych. Adwokat powinien uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach sądowych, zarówno pierwszej jak i drugiej instancji. Podczas posiedzeń sądowych adwokata do spraw karnych we Wrocławiu może pełnić następujące funkcje: może być oskarżycielem posiłkowym lub oskarżycielem subsydiarnym. Niezwykle ważne jest również podtrzymanie linii obrony kiedy jest to wymagane. Adwokat na sali rozpraw jest również obrońcą pozwanego – znaczy to że może być jedyną osobą na sali, która wierzy w jego niewinność i próbuje to udowodnić.

– przesłuchiwanie uczestników rozprawy sądowej – ważnym momentem każdej rozprawy sądowej jest przesłuchiwanie istotnych osób, które miały związek z daną sprawą. Takie przesłuchiwanie jest przeprowadzane przez adwokata do spraw karnych we Wrocławiu na sali rozpraw, a może dotyczyć: naocznych świadków, biegłych sądowych lub nawet tłumaczy.

Adwokat do spraw karnych Wrocław – dodatkowe usługi

Wśród dodatkowych usług możemy wyróżnić:

– składanie różnorodnych środków zaskarżenia – do zadań adwokata należy również składanie zaskarżenia, np. apelacji, kasacji lub zażalenia na przebieg postępowania sądowego lub na jakieś osoby z wymiaru sprawiedliwości (np. opieszałość w wykonywaniu czynności służbowych przez policję, prokuraturę lub sąd)

– utrzymywanie kontaktu telefonicznego oraz osobistego z podejrzanym, który został tymczasowo aresztowany – w wielu przypadkach rodzina zostaje całkowicie odcięta od podejrzanego i jedyną osobą pozostaje adwokat, który zajmuje się sprawą karną podejrzanego. To dzięki niemu podejrzany nie zostaje sam i może czuć wsparcie przed kolejnymi rozprawami sądowymi.